Serbian (Latin)

Dopunski program

Napajanja

Uređaji za besprekidno napajanje radio opreme i računara:
- PS-AC - napajanje radio-stanica: 220 VAC / 12-14 V ili 220 VAC / 24 V, 6-12 A
- PS-DC - napajanje radio-stanica: 110 VDC / 12-14 V ili 110 VDC / 24 V, 6-12 A
- PS1 - besprekidno napajanje radio stanica: 110 VDC+220 VAC / 12-14 V, 6-12 A
- PS2 - besprekidno napajanje PC računara: 110 VDC+220 VAC / 310 VDC
- uređaji za napajanje sa specifikacijom ulaznog i izlaznog napona i snage po želji korisnika

Ormani za prilagođenje signala

Ormani za prilagođenje signala različitih dimenzija i kapaciteta signala, sa sledećim karakteristikama:

- analogni ulazni signali: 0 - 10 mA -> 0 - 5 VDC;
- digitalni ulazni signali: 24 - 110 VDC -> 5 VDC, galvanski odvojeni;
- digitalni izlazni signali: relejni izlazi 5 VDC -> 110 VDC / 300 mA, 220VAC / 5A.

Inteligentni ormani prilagođenja i signalizacije sa mikroračunarom, LC displejom za prikaz registrovanih događaja (položajna i alarmna signalizacija), satom realnog vremena i memorijom u kojoj se čuva poslednjih 800 događaja i vreme njihovog dešavanja sa tačnošću od 1 ms. Ormani imaju ugrađen RS 485 interfejs za direktno priključenje na daljinsku stanicu sistema RC1. Prilagodni deo ormana ima iste specifikacije kao i napred opisani orman prilagođenja signala.

Merni pretvarači

Merni pretvarači sa naponskim i strujnim ulazom i strujnim izlazom 0 - 10mA:

- naponski ulaz 100V/50Hz, 500V/50Hz
- strujni ulaz 5A/50Hz
- tačnost 1%
- brum 50Hz max. 0.2%

Zavisno od načina ugradnje postoje dva osnovna izvođenja pretvarača:
1. pojedinačni, u posebnoj kutiji, sa nezavisnim napajanjem, namenjeni za ugradnju u ćeliju trafo-stanice montiranjem na šinu.
2. u parovima, na štampanoj ploči evropskog formata, namenjeni za ugradnju u metalnu kutiju (19" rack), sa zajedničkim napajanjem.

Napajanje mernih pretvarača može biti 220VAC ili 110VDC.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Ocenite sajt
Kako Vam se dopada naš novi portal?
 
hello
rrrrrrrrrrrrrrr